Persienner

Persienner

En sofistikerad anordning med lång livslängd och när det kommer till hur den ska monteras, har du många olika tillvägagångssätt.

Mellan fönsterglasen eller att den hänger fritt. Du kan skapa rymd och rum genom att anpassa samt vara kreativ med färgvalet påen persienn.

En till synes mycket enkel konstruktion som håller länge pågrund av hopsättningen av bra kvalité material.